• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6b

 

Terug naar menu

 
Werkvormm laat individuen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt finaal doorstromen naar een dagvullende activiteit welke zowel een vervolgopleiding kan zijn of duurzame tewerkstelling in zowel de sociale- als de reguliere sector. .

Wervormm bereikt dit met een op maat gesneden projectmatige aanpak waar werkervaring, coaching, begeleiding en opleiding van de deelnemers staan centraal.

De organisatie werkt ook aan oplossingen voor de vele jobobstakels die de deelnemers ondervinden zoals taal, woonst en kinderopvang.


Als organisatie is Werkvormm afhankelijk van de door lokale en bovenlokale overheden toegekende middelen. Belangrijke partners zijn de Stad Antwerpen, O.C.M.W. Antwerpen, de Vlaamse Overheid, ESF en het Autonoom Havenbedrijf van Antwerpen.

Werkvormm kan ook rekenen op de steun van verschillende bedrijfssectoren zoals FTMA en Horeca Vlaanderen en reguliere bedrijven.


Meer info:
http://www.werkvormm.be