• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6b
Uitgangspunten


Ondernemingen kunnen alleen welvarend zijn indien ook de samenleving waarin zij actief zijn het goed stelt.

De initiatiefnemers van E-SO zijn van mening dat arbeid niet alleen het middel bij uitstek is om mensen te laten delen in de door onze economie gerealiseerde welvaart, maar dat arbeid ook noodzakelijk is voor het vergroten van het individuele en collectieve welzijn.

 

Vertrekkende van de economische realiteit bekijken wij de arbeidsmarkt in zijn breed maatschappelijke context en proberen hierin op financieel-economisch en op sociaal-menselijk vlak winst te maken. 

Voor ons is dit meteen de definitie van meerwaarde-economie.

 

De doelstelling van de bedrijven van de E-SO groep is eenvormig: mogelijkheden aanreiken en kansen geven om in de arbeidsmarkt te treden, of om erin actief te kunnen blijven en zich hierin ook verder te kunnen ontplooien. Wij richten ons hierbij naar alle individuen in de samenleving.

 

Wij starten steeds vanuit de economische realiteit en de toegevoegde waarde die elk individu hierin kan hebben, op korte of lange termijn. Productiviteit, kwaliteit en economische haalbaarheid staan dan ook centraal in ons handelen.

 

Organisatorisch zijn de verschillende activiteiten van de groep ondergebracht in afzonderlijke juridische entiteiten die op hun beurt ondergebracht zijn in de vier hoofdactiviteiten waarop het E-SO concept gebouwd is, m.n.: 

Hierna vindt u een overzicht van de bedrijven en hun activiteiten die binnen de E-SO holding actief zijn. De realisatie van de core-doelstellingen van ieder bedrijf op zich waarborgt de realisatie van de groepsdoelstellingen.